Sektor outletowy w Rosji – przestrzeń do systematycznego wzrostu

Współtworzenie rynku outletowego w Rosji kilka lat temu było pionierskim posunięciem FASHION HOUSE Group. Kiedy firma rozpoczynała działalność w regionie moskiewskim, byliśmy absolutnie pewni, że odniesiemy sukces. Długoterminowe wyniki naszego outletu mówią same za siebie. W perspektywie trzyletniej (rok 2017 w porównaniu z rokiem 2014) liczba odwiedzin w FASHION HOUSE OUTLET Centre Moskwa wzrosła o 45%, wydatki na osobę – o 32%, a średnia wartość transakcji (ATV) – o 30%. Rosja jest krajem o ogromnym potencjale, Rosjanie kochają modę, a koncepcja outletu (doskonałe marki i wartość, oferowana każdego dnia w roku) odpowiada potrzebom konsumentów.

Spoglądając poza Moskwę
Rynek outletowy w Rosji koncentruje się obecnie wokół Moskwy, czerpiąc korzyści z ogromnego zasięgu oddziaływania i siły finansowej regionu. Wiodąca pozycja stolicy nie jest zaskakująca i nie zmieni się w najbliższej przyszłości, ponieważ rynek moskiewski jeszcze się nie nasycił.

Jednak patrząc na wyraźne trendy w rosyjskich inwestycjach w nieruchomości, firmy coraz chętniej wchodzą na rynki regionalne. Jak wskazuje JLL w swoich raportach, udział regionu Petersburga w wzrósł z 9% w 2016 roku do 16% w 2017 roku. W pierwszym kwartale 2018 roku, po raz pierwszy Petersburg stał się najpopularniejszym celem inwestycyjnym – 50% wszystkich transakcji zamknięto właśnie w tym mieście. Bez wątpienia Petersburg jest także świetnym, perspektywicznym obszarem dla nowych projektów outletowych.

Na całym świecie pierwsze regionalne centra outletowe powstawały na terenach, gdzie koncepcja oferowania całorocznych rabatów na najlepsze międzynarodowe i lokalne marki była ciekawą nowością dla konsumentów. Jest to ogromna zaleta sektora outletowego, umożliwiająca płynne przenoszenie naszych pomysłów do nowych miejsc docelowych. Jeśli inwestor posiada odpowiedni know-how, aby skomercjalizować centrum outletowe i zarządzać nim w najlepszy możliwy sposób, może liczyć na wieloletni wzrost kluczowych wskaźników efektywności (KPI), a w konsekwencji zyskać znaczny zwrot z inwestycji (ROI). Jednocześnie sprzedawcy detaliczni (najemcy outletów) mają doskonały sposób na zbycie nadwyżek w kontrolowanym środowisku – nawet w czasie zawirowań gospodarczych. Podczas kryzysu ludzie potrzebują okazji, po kryzysie ludzie kochają okazje.

Czego pragną konsumenci
Luksus w outletach w Rosji czy nie? W Moskwie każda nieruchomość handlowa powinna oferować szeroką gamę dóbr luksusowych. W Petersburgu i innych miastach, gdzie konsumenci mają bardziej ograniczone zasoby, jest znacznie więcej miejsca dla marek masowych. Nie chodzi zatem tylko o podpisanie wielu umów najmu powierzchni handlowej, ale o efektywne wykorzystanie tej powierzchni.

Konsekwentna ewolucja asortymentu najemców w połączeniu z najlepszą ofertą i odpowiednią liczbą dostaw produktów przez cały rok, a także odpowiednie zarządzanie prowadzą do wspólnego sukcesu. FASHION HOUSE Outlet Centre Moskwa może być tutaj doskonałym przykładem. Odwiedzalność, wydatki na głowę i ATV notują przyspieszony wzrost na przestrzeni lat. To dowodzi, że osoby odwiedzające nasze centrum outletowe znajdują tutaj to, czego poszukują.

Autor ekspertyzy: Brendon O’Reilly, Dyrektor Zarządzający FASHION HOUSE Group

Więcej:

Sektor outletowy w Rosji – przestrzeń do systematycznego wzrostu
14 maja 2018

Współtworzenie rynku outletowego w Rosji kilka lat temu było pionierskim posunięciem FASHION HOUSE Group. Kiedy firma rozpoczynała działalność w regionie moskiewskim, byliśmy absolutnie pewni, że odniesiemy sukces.

Bardzo dobre wyniki FASHION HOUSE Outlet Centre w Bukareszcie za 2017 r. – wzrost sprzedaży detalicznej o 10%, zakupów dokonuje 7 na 10 osób odwiedzających centrum outletowe
28 marca 2018

FASHION HOUSE Outlet Centre w Bukareszcie odnotował kolejny bardzo udany rok, najlepszy w ciągu ostatnich siedmiu lat.

1 285 mkw. wynajęte w FASHION HOUSE Outlet Centre Bukareszt
5 lutego 2018

FASHION HOUSE Outlet Centre Bukareszt, pierwsze profesjonalne centrum outletowe w Rumunii, ma świetny początek 2018 roku.

FASHION HOUSE Outlet Centre Moskwa wita sześciu nowych najemców
23 stycznia 2018 r.

FASHION HOUSE Outlet Centre Moskwa wchodzi w 2018 rok z nowo wynajętą powierzchnią 1 258 mkw. Imponujące portfolio obiektu wzbogaca się o renomowane międzynarodowe i lokalne marki